Polexchem

İnsan Kaynakları Politikamız

Polexchem olarak insan kaynakları yönetimi konusundaki taahhütlerimiz, UNGP (UN Guiding Principles) doğrultusunda insan haklarına saygılı bir iş ortamı oluşturmayı ve bu anlayışı yayarak çalışan personelimizin, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bilinç ve farkındalığını artırmayı içermektedir.

1. İnsan Haklarına Saygı: Çalışanlarımızın temel insan haklarına saygı göstermek esastır. Ayrımcılık yapmaksızın, eşit fırsatlar ve adil muamele prensiplerine bağlı olarak çalışanlarımızın haklarını korur ve destekleriz.

2. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın insan hakları konusundaki bilgi düzeyini artırmak için eğitim ve farkındalık programları düzenleriz. Bu programlar, kurum içi eğitimler, seminerler ve kaynaklara kolay erişimi içerebilir.

3. Çalışan Katılımı: İş yapma süreçlerimize ve karar alma mekanizmalarına çalışanlarımızın katılımını teşvik ederiz. Fikirlerini paylaşmalarını, geri bildirimde bulunmalarını ve kendilerini geliştirmelerini destekleriz.

4. Adil İstihdam İlkeleri: İşe alım, terfi, ücretlendirme ve diğer insan kaynakları uygulamalarımızda adil ve şeffaf bir yaklaşım benimseriz. Yeteneklere dayalı bir değerlendirme ve iş performansına odaklanan bir sistem oluşturarak herkesin eşit fırsatlara sahip olmasını sağlarız.

5. İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını ön planda tutar, iş yerinde güvenli çalışma koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alırız. Acil durum planları ve sürekli iyileştirme süreçleri ile çalışanlarımızın güvenliğini sürekli olarak gözetiriz.

Bu politika, insan kaynakları alanındaki sorumluluklarımızı ve taahhütlerimizi yansıtmaktadır. İnsan kaynakları politikamızın başarısı, şirket kültürümüzde ve iş ortamımızdaki pozitif değişikliklerde yatmaktadır.

01

Profesyonel Takım

02

Donanımlı Ekip

03

Son Teknoloji

04

7 / 24 Destek

Bize Ulaşın!

1999 yılında poliüretan hammadde üretimi ile başlayan yolculuğumuz, sektördeki çeşitli pazar ve uygulama alanlarındaki 25 yıllık tecrübemizle devam ediyor. Bugün başta Türkiye olmak üzere Dünyanın birçok ülkesine yayılan farklı sektörlerdeki müşterilerimize profesyonel çözümler sunuyoruz.