Yönetim Sistemi Politikamız

Kaliteli, Verimli, Etkin, Güvenilir, Ekolojik

Sektöründe lider bir kurum olmayı, en yeni teknolojileri takip ederek sürekli gelişmeyi ve mevcut donanımı geliştirmeyi, çalışanların firmamız ile gurur duymasını sağlamak için huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı tesis etmeyi, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.

Poleks Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir tüm enerji, isg ve çevre ile ilgili yasal mevzuatlara bağlı kalarak;

Kalite, isg, çevre ve enerji yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesini ve bu kapsamdaki amaç ve hedeflere ulaşılması da dahil olmak üzere tüm gerekli kaynakları sağlamayı,

Müşteri odaklı olup müşteri taleplerini zamanında, eksiksiz ve en iyi kalite de karşılamayı ve bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirmeyi,

Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en doğru şekilde karşılayarak çalışanların bilgi ve beceri seviyelerinin artmasını sağlamayı, bu sayede çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmayı ve firma içi çalışan memnuniyetini sürekli hale getirmeyi,

Çalışanlarımızca iş sağlığı ve güvenliğinin temel operasyonel öncelik olduğunun ve çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmamız gerekliliğinin benimsendiği bir kurum kültürü oluşturmayı,

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli organizasyonel yapıyı ve sistemleri oluşturmayı ve geliştirmeyi,

Atıklarımızı kaynağında azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı ve bu sayede çevresel kirlenmeyi önlemeyi,

Tükenebilir doğal kaynakları uygun kullanmayı,

Tesislerimizin, donanımlarımızın, proseslerimizin tasarımında ve değişikliklerinde, enerji kullanımında en büyük payı olan doğalgaz ve elektrik enerjisini verimli kullanmayı,

Her türlü ürün ve hizmet satınalımlarında enerji verimliliğini dikkate alarak enerji performansını arttırmayı,

Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ile enerji performansımızdan etkilenen ilgili taraflarla sürekli istişare ve iletişim halinde olmayı, Poleks Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak;

Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm ilgili taraflara taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Kaliteli, Verimli, Etkin, Güvenilir, Ekolojik

 

Sektöründe lider bir kurum olmayı, en yeni teknolojileri takip ederek sürekli gelişmeyi ve mevcut donanımı geliştirmeyi, çalışanların firmamız ile gurur duymasını sağlamak için huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı tesis etmeyi, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.

Profesyonel Takım

Profesyonel Takım

Donanımlı Ekip

Donanımlı Ekip

Son Teknoloji

Son Teknoloji

7/24 Destek

7/24 Destek

00

Ton Üretim

00

Ton Üretim

Ülkeye İhracat

00+

Ülkeye İhracat

Memnun Müşteriler

00%

Memnun Müşteriler

Bize Ulaşın!

1999 yılında poliüretan hammadde üretimi ile başlayan yolculuğumuz, sektördeki çeşitli pazar ve uygulama alanlarındaki 21 yıllık tecrübemizle devam ediyor. Bugün başta Türkiye olmak üzere Dünyanın birçok ülkesine yayılan farklı sektörlerdeki müşterilerimize profesyonel çözümler sunuyoruz.

Telefon

(+90) 212 886 7969

E-mail

info@polexchem.com